Стратегія розвитку Івано-Франківщини

Стратегія розвитку ставить перед собою амбітне, та важливе завдання – перетворити Івано-Франківщину в самобутній та самодостатній край у якому поєднуються європейські цінності з віковими національними традиціями, відкритий до співпраці культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України, регіон інноваційної економіки з комфортним та безпечним життєвим середовищем і високим рівнем соціально-духовного життя.

Саме людина стає центром та пріоритетом розвитку. Розвиток економічного потенціалу, туризму, сільських територій та людського капіталу є лише інструментами досягнення мети.

Реалізація Стратегії полягає у формуванні комплексної системи завдань, які базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її міст та районів зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуватимуться інноваційна промисловість, туризм, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та безпечне довкілля.

Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах області на період до та після 2020 року.

Стратегічне планування розвиту області відбувається в принципово інших геополітичних та геостратегічних обставинах, в яких опинилася Україна після відомих подій листопада 2013-го та лютого 2014-го. У суспільній свідомості відбувся «квантовий скачок», який стрімко підняв мотиваційно-поведінкову планку та суспільні очікування.

Україна, вже не вперше у своїй історії, опинилася в епіцентрі геополітичного розламу, на межі зіткнення двох цивілізацій: західної, європейської, в основі якої – політична та економічна свобода окремої особистості, та східної, деспотичної, побудованої на повному підкоренні людини державі.

Моделювання сценаріїв розвитку Івано-Франківської області до 2025 року можливе лише на тлі цих нових політичних та економічних реалій. Виходячи з цього, будь-який сценарій тепер може відбуватися під гаслом «Жити по-новому!»

Стратегічне бачення розвитку та місія Івано-Франківської області обговорювалися на розширеному засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку Івано-Франківської області. За результатами обговорення, виходячи з матеріалів дослідження соціально-економічного стану області та думок місцевих експертів, науковців, працівників органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади були сформульовані Стратегічне бачення та Місія області.

 

Стратегічне бачення розвитку Івано-Франківщини:

ПРИКАРПАТТЯ – самобутній та самодостатній край у якому поєднуються європейські цінності з віковими національними традиціями, відкритий до співпраці культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України. Регіон інноваційної економіки з комфортним та безпечним життєвим середовищем і високим рівнем соціально-духовного життя.

Місія Івано-Франківщини: Забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю.

Стратегічні цілі розвитку:

  1. Стійкий розвиток економіки.
  2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери.
  3. Розвиток сільських територій.
  4. Розвиток людського капіталу.
Операційна ціль «Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю»:

Івано-Франківщина має високий рівень безробіття, тож значна частина молоді, людей працездатного віку, а також пенсіонерів мають багато вільного часу, який, здебільшого не використовується як розвитковий ресурс. Досвід багатьох розвинутих країн демонструє значні можливості спрямування соціальної активності мешканців у сферу покращення благоустрою громади, підтримки об‘єктів соціальної інфраструктури, інші суспільно важливі справи, на які традиційно витрачаються дефіцитні бюджетні кошті. Багаторічний досвід роботи у Івано-Франківській області проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» свідчить, що механізми громадської мобілізації можна ефективно використовувати і в українських умовах.

Тому важливим завданням для досягнення операційної цілі буде поширення практики розвитку соціальної активності мешканців громад, організації їх співпраці, створення умов для більш якісного та ефективного використання спільних ресурсів. Підтримка громадських ініціатив сприятиме стабілізації соціальних процесів та забезпечуватиме підвищення рівня довіри населення до місцевої влади. Важливим завданням операційної цілі є розвиток лідерських та підприємницьких навичок населення.

Саме ці навички є основою для виникнення нових економічних ініціатив та створення робочих місць, особливо у сегменті самозайнятості. Підприємницьке мислення та навички прийняття бізнес-рішень можуть бути сформовані завдяки впровадженню відповідних проектів за методиками, що успішно себе зарекомендували у різних країнах світу. Формування про-активної позиції мешканців у питаннях екологічної культури та здорового способу життя – це ефективний спосіб інвестувати порівняно невеликі ресурси сьогодні для досягнення вагомих результатів в майбутньому.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на період до 2020 р.:

http://www.if.gov.ua/files/SP_IF_oblast_4.pdf

 

Cтан розвитку транскордонного співробітництва в області

Розширення міжрегіонального та транскордонного співробітництва є одним з основних пріоритетних напрямків і завдань місцевої влади. Особлива увага при цьому приділяється поглибленню соціально-економічних відносин між органами виконавчої влади, територіальними громадами, їх представницькими органами краю та інших держав. Івано-Франківська область залучена до реалізації Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр., яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України 23.08.2016 р. № 554.

До переліку проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, включено 4 проекти області:

«Туристичний розвиток територій Дністровського каньйону»;

«Забезпечення збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону»;

«Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом забезпечення спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

«Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією та Україною».

Рішенням обласної ради від 16.10.2015 р. № 1821-39/2015 затверджено регіональну цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 рр. На підтримку програм та проектів транскордонного співробітництва передбачено 450 тис. грн., у тому числі на 2016 р. – 80 тис. грн.

У грудні 2016 р. до Програми внесено зміни, зокрема видатки на підтримку програм та проектів транскордонного співробітництва з 2017 року збільшено на 500 тис. грн. щорічно. Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020 (далі ППС ЄІС): «Угорщина-Словаччина-Румунія- Україна» «Румунія-Україна» (в якості основного регіону), «Польща-Україна- Білорусь» (в якості додаткового регіону).

 

  1. «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна».

Бюджет програми – 73 млн 952 тис. євро.

Мінімальне співфінансування – 10% від внеску ЄС.

Пріоритети програми: сприяння місцевій культурі та збереження історичної спадщини; охорона навколишнього середовища, пом’якшення наслідків зміни клімату; покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем; спільні виклики у галузі захисту і безпеки.

 

  1. «Румунія-Україна».

Бюджет програми – 60 млн євро.

Мінімальне співфінансування – 10% від внеску ЄС.

Пріоритети програми: підтримка освіти, досліджень, технологічного розвитку та інновацій; промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини; покращення доступності регіонів, розвиток транспортних та комунікаційних мереж і систем; спільні виклики у галузі захисту і безпеки.

У рамках ППС ЄІС Румунія-Україна 2014-2020 облдержадміністрація забезпечила супровід великих інфраструктурних проектів, які увійшли до переліку тих, що фінансуватимуться в рамках Програми поза конкурсом: «Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»; «Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією і Україною».

 

  1. “Польща-Білорусь-Україна”.

Бюджет цієї програми складає 175,799 млн. євро.

Мінімальне співфінансування – 10% від внеску ЄС.

Пріоритети програми: розвиток місцевої культури та охорона історичної спадщини; покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем; спільні виклики у сфері безпеки; покращення управління кордонами та охорона кордонів, управління безпекою, мобільністю та міграцією. У рамках проведення підсумкової конференції Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» «Everlasting Partnership» (11.10, с. Поляниця, ТК Буковель) оголошено перший набір заявок в рамках ППС ЄІС “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.